piśmiennictwo

Oprócz literatury, z której korzystałem bezpośrednio przy tworzeniu tej strony znajdują się tu również publikacje inne, które mogą okazać się pomocne w szukaniu informaji na temat mostów składanych. 

[1] P. BRYDA, R. CHMIELEWSKI, G. JAKUBOWSKI, J.R. JARZYNA, R. MRACINKOWSKI, J. MARSZAŁEK,
J. RYMSZA: Mosty składane. Projektowanie, budowa i ekploatacja,  GDDKiA, Warszawa 2005.
[2] MINISTERSTWO KOMUNIKACJI. Centralny Zarząd Dróg Publicznych: Most składany MS-54. Instrukcja utrzymania i montażu, DKW 1972
[3] MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ. GŁÓWNE KWATERMISTRZOSTWO WP: Drogowy Most Składany DMS-65. Budowa i eksploatacja, Wydawnictwo MON, Warszawa 1981
[4] MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ: Instrukcja Mostu Składanego 22-80. Część I Opis techniczny mostu, Wydawnictwo MON, Warszawa 1957
[5] Białobrzeski T.: Mosty składane, WKiŁ Warszawa 1978
[6] Pawlaczyk L., Kowalski A.: Odtwarzanie infrastruktury transportowej po powodzi.           
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura transportowa i budowlana w sytuacjach kryzysowych”, Warszawa-Rynia, 10-12.06.2002
[7]  Marszałek J., Wolniewicz A.: Zastosowanie mostów składanych do odtwarzania ciągów komunikacyjnych na przykładzie Bośni. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych”. Warszawa – Rynia, 7–9.11.2000, T.2. str. 79-86
[8]  Szelka J., Kamyk Z.: Odbudowa mostów po zdarzeniach wojennych w byłej Jugosławii przez wojska ONZ. X Seminarium nt. „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów”, Poznań – Kietrz 6-7.07.2000, Referaty str. 260-287
[9] Szelka J.: Obiektowy zapis wiedzy w systemach eksperckich wspomagających budowę mostów składanych. Rozprawa habilitacyjna, WAT, Warszawa 1999
[10] Młodożeniec W., Wojewódzki B.: Grant T00A03918. Sprawozdanie nt. Projekt rozwiązań nawierzchni w adoptowanym moście. WAT, Warszawa 2001
[11] Lisiak J.: Grant T00A03918. Sprawozdanie nt. Projekt koncepcyjny modernizacji    mostu DMS-65 do eksploatacji w warunkach cywilnych. WAT, Warszawa 2001
[12] Młodożeniec W., Wojewódzki B.: Modernizacja nawierzchni tymczasowych wiaduktów wykonywanych z wojskowych mostów składanych. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym”, Poznań, 6-7.09.2001
[13] Marszałek J.: Problemy obliczeń i modernizacji mostu DMS-65 do warunków eksploatacji w sytuacjach kryzysowych. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura transportowa i budowlana w sytuacjach kryzysowych”, Warszawa - Rynia, 10-12.06.2002
[14] Szelka J.: Duchaczek A., Wroński E., Przydatność konstrukcji składanych do odbudowy/przebudowy mostów dolnośląskich. Biuletyn ZMRP Oddział Dolnośląski, nr 04/2008, str. 18-19
[15] Marszałek J., Chmielewski R.: Wpływ szerokości użytkowej pomostu na nośność konstrukcji składanej DMS-65. XII Międzynarodowa Konferencja N-T Inżynierii Wojskowej „Infrastruktura transportowa i budowlana w sytuacjach kryzysowych” Warszawa - Rynia, 10-12.06.2002
[16] Wolniewicz. A.: Zastosowanie konstrukcji mostów składanych w sytuacjach kryzysowych.
XIV Seminarium „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów” Poznań, 8-9.06.2004
[17]Szelka J., Hołownia K.: Wykorzystanie konstrukcji składanych w budownictwie mostowym, 55 Konferencja Naukowa Krynica 2009
[18]Szelka J., Błaszczyk K., Miąskiewicz A, P., Hołownia K.: Technologiczny most składany przez Odrę w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Biuletyn ZMRP Oddział Dolnośląski nr 05/2009
[19] Wywiad z płk. R. Piwowarczykiem, dyrektorem Departamentu Spraw Obronnych  Ministerstwa Infrastruktury. 2003. Źródło: http://www.mi.gov.pl
[20] Wolniewicz A.: Długotrwała eksploatacja mostu składanego w warunkach miejskich na przykładzie Mostu Syreny w Warszawie. XI Seminarium „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów” Poznań, 26-27.06.2001
[21] Wolniewicz. A.: Diagnostyka mostów wojskowych eksploatowanych w cywilnym budownictwie komunikacyjnym. XIV Seminarium „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów” Poznań, 8-9.06.2004
[22] Marszałek J., Chmielewski R.: Analiza projektowa i badania wydłużonej belki poprzecznej mostu składanego DMS-65. XVI Seminarium „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów” Poznań – Rosnówko, 6-7.06.2006
[23] Dilworth R. L.: Bailey Bridge. Field Manual, Headquaters Departament of the Army, Washington, DC, 9 May 1986
[24] The Mabey Logistic Support Bridge Broshure. Mabey & Johnson Ltd
[25] The Mabey Compact Bridge System. Broshure
[26]. Mabey Delta. Pre-egineered permanent highway bridge. Broshure


Internet:

 

[27].    http://commons.wikimedia.org/wiki/Bailey_bridge

[28].    http://en.wikipedia.org/wiki/Bailey_bridge

[29].    http://www.baileybridge.com/

[30].    http://www.diytrade.com/.../ 4077964/Bailey_Bridge.html

[31].    http://www.mabey.co.uk/english/

[32].    http://www.mabeysupport.co.uk

[33].    http://www.acrowusa.com

[34].    http://picasaweb.google.com/CzechJoker

[35].    http://users.chariot.net.au/~jahill/australi4.htm

[36].    www.2pk.mil.pl

[37].    http://wroclaw.hydral.com.pl/

[38].    http://www.skyscrapercity.com

[39].    http://plfoto.com/1307647/zdjecie.html

[40].    http://mapy.google.pl

[41].    http://www.fhwa.dot.gov/bridge/prefab/psbsreport03.cfm

[42].    htttp://www.mostyobjazdowe.pl

[43].    http://www.most-sopot.pl