Bailey                Mabey                Inne                MS-54                MS 22-80                DMS-65  

    INNE

        Pierwsze systemy prefabrykowanych stalowych mostów modułowych zostały opracowane w latach 30-tych XX wieku na potrzeby Armii Brytyjskiej. Głównymi elementami składowymi były płaskie kratownice ustawiane po bokach, wzdłuż osi mostu. Pomiędzy nimi montowano belki poprzeczne, ktore stanowiły szkielet dla pomostu, układanego najczęściej w formie dodatkowych belek podłużnych i uzupełniających płyt stalowych lub drewnianych. Te systemy zaliczane są do kategorii mostów typu panel-ściana / belki poprzeczne / pomost ("Panel / Beam Floor / Deck Type Bridges").
Niektórzy klasyfikują je nazywając ogólnie mostami składanymi z elementów płaskich.

Drugi główny typ systemu prefabrykowanych mostów stalowych został rozwinięty w latach 50-tych jako alternatywa dla pogarszających się mostów drewnianych. W systemach tych stosowano płytowe prefabrykowane dźwigary stalowe albo pełnowymiarowe długie elementy kratowe ze stalowym pomostem umieszczanym ponad nimi. Te systemy zaliczane są do kategorii mostów pomost / dźwigar ("Deck / Girder Bridges").

            Najbardziej rozpowszechniona jest forma systemów prefabrykowanych mostów stalowych typu panel/belki poprzeczne/pomost (Panel / Floor Beam / Deck). Mosty kratownicowe składające się z dwóch grup podłużnie usytuowanych, pionowych elementów kratowych, z prostopadle umieszczonymi pomiędzy nimi belkami poprzecznymi, na których spoczywała nawierzchnia pomostu, mają swoje korzenie już w pierwszym wieku p.n.e. Poniżej zostaną przedstawione tylko niektóre, najbardziej rozpowszechnione, rodzaje konstrukcji mostów składanych i firm, które są już na stałe sprzężone ztymi systemami.

CALLENDER-HAMILTON BRIDGE

            Nowoczesne prefabrykowane mosty typu panel/belki poprzeczne/pomost (Panel / Floor Beam / Deck) po raz pierwszy zostały opatentowane przez A.M. Hamiltona w 1935 roku i służyły do celów wojskowych, m.in. szybkich zmian pozycji w sytuacjach gdy mosty stałe przez działania wojenne zostawały zniszczone i nieprzejezdne. 


Schemat konstrukcji mostu Callender-Hamilton.

Detal połączenia w moście Callender-Hamilton.


            Projektowanie szczególnie koncentrowało się na opracowaniu swego rodzaju blach węzłowych, które pozwalałyby na szybkie, wytrzymałe i skuteczne połączenia elementów składowych: podłużnych, pionowych i ukośnych tworzących razem układ ramowy mostu.
Skupienie i ujednolicenie połączeń pozwalało znacznie skrócić czas montażu oraz pozwalało na wymienność elementów między sobą.


Most Callender-Hamilton nad rzeką St. Lewis zbudowany w 2001 r (dł. przęsła 110 m).

            Most Hamiltona, nieważne jak niedoskonały jeszcze w swojej formie, z pewnością był inspiracją dla kolejnego typu mostu, który następnie stał się ikoną konstrukcji składanych.
BAILEY BRIDGE        

            Kolejnym krokiem postępu było opracowanie przez brytyjskiego wojskowego inżyniera D. Bailey'a w 1940 roku konstrukcji-ikony, bardzo ważnej w historii mostownictwa, która wywarła odgromny wpływ m.in. na szybsze zakończenie II Wojny Światowej. Most posiadał pewne cechy swojego poprzednika, został jednak w znacznym stopniu ulepszony. Do czasów dzisiejszych to właśnie most Bailey'a pozostaje wzorcem dla modułowych konstrukcji składanych.


Terence Cuneo’s - "Bridging the Rapido at Monte Cassino". Obraz uwieczniający budowę mostu Baileya w 1944 r.

.

ACROW BRIDGE

            W roku 1970, kiedy wygasł patent na most Bailey'a, dwie brytyjskie firmy, Acrow Ltd i Mabey and Johnson Ltd zaczęły produkować ulepszone wersje wzorcowego modelu. 

            Firmie Acrow Ltd przyznano patent w 1973 roku na projekt mostu opartego na konstrukcji Bailey'a. Od tamtego czasu system został unowocześniony i ponownie opatentowany w 1990 roku już jako konstrukcja o lepszych parametrach nośności, rozpiętości przęseł i wyglądzie. 
           Ta poprawa okazała się możliwa dzięki ulepszonym kształtom i konfiguracji paneli. Trójkątne panele odstępują od oryginału tym, że mogą być umieszczane i łączone w taki sposób, by eliminować tym samym naprężenia towarzyszące punktom połączeń i naturalnemu ugięciu.
W przypadku długich przęseł, ściany przęseł są dodatkowo wzmacniane kolejnym piętrem tworząc dwuwarstwowy (dwupiętrowy) system z polepszoną sztywnością.


Schemat konstrukcji mostu firmy Acrow opatentowanej w 1990 r.

ACROW 700 XS

            Aktualne "trzecie pokolenie" systemu mostów składanych, po serii 300 i doskonale znanym systemie Bailey jest lżejsze od pierwowzoru i posiada kratownicę o 50% głębszą, o 50% odporniejszą na zginanie i 20% odporniejszą na ścinanie. ACROW 700 XS pozostaje kompatybilny z poprzednimi wersjami, a jednocześnie wprowadza nowe udoskonalenia pozwalające na szybszy montaż, zwiększenie nośności i poprawę nawierzchni (stosuje się duże, bardzo wytrzymałe, ortotropowe płyty, które można z łatwością pokrywać warstwami bitumicznymi lub cienkimi nawierzchniami epoksydowymi).


Schemat konstrukcji Acrow 700XS Bridge.


Schemat elementu kraty płaskiej (panelu) konstrukcji Acrow 700XS Bridge.


Układy konstrukcji Acrow 700XS Bridge.

            Aktualne systemy mostów Acrow i Bailey'a są w stanie pokonywać przeszkody nawet o długości, w sumie, 1350 m oraz zapewniają pomost nawet z 3 pasami ruchu (szerokość jezdni: 10,97m ), natomiast chodniki mogą być montowane po którejkolwiek stronie mostu. Z elementów systemu można również skonstruować podpory obiektu. Tak duża różnorodność konfiguracji systemu pozwala na dostosowanie go do niemalże każdej sytuacji. Mosty systemu Acrow zostały już użyte na całym świecie w wielu formach, czy jako konstrukcje tymczasowe czy nawet stałe, w zależności od potrzeb.


Konstrukcja Acrow 700SX wykorzystana do tymczasowej odbudowy mostu w ciągu
drogi I-10 w Nowym Orleanie po zniszczeniach spowodowanych przez huragan Katrina.

System ACROW 700XS jest obecnie jednym z najczęściej używanych na świecie, a również w Polsce powoli wchodzi do użytku. Z konstrukcji tej został uzyty m.in. 

.

MABEY

            Patent dla Mabey & Johnson Ltd., został przyznany w 1987 roku i dotyczył konstrukcji opartej na projekcie Bailey'a. Konstrukcja ta jest identyczna z pierwowzorem pod względem kształtu krat i układów ale wprowadza na nowo ukształtałtowane elementy ustroju paneli. Górne pasy paneli są przystosowane do ewentualnego zamocowania na nich dodatkowego piętra krat, co pozwala na wzmocnienie konstrukcji, a tym samym zwiększenie granicy rozpiętości przeszkody.


Odmienne połączenia pasa dolnego i górnego, kraty płaskiej konstrukcji firmy Mabey & Johnson.

            Konstrukcja Mabey & Johnson cechuje się również zwiększonymi panelami, w stosunku do tych z systemu Bailey'a o szer. 3,05 m. Nowe, o szerokości 4,5 m, są jednakowo poręczne i grupa pięciu lub sześciu ludzi jest w stanie zbudować most dwujezdniowy o rozpiętości 30 m w ciagu pięciu dni.


Schemat nowej kraty płaskiej (panelu) konstrukcji firmy Mabey & Johnson.

            Przykładem jest sytuacja z Nowego Meksyku, gdzie powódź zabrała za sobą most autostradowy. Wówczas firma Mabey, w ciągu 24 godzin wykonała projekt odbudowy tymczasowej mostu wykorzystując komponenty konstrukcji składowane przez New Mexico DOT (Departament Transportu). Trzydziestometrowy, dwujezdniowy most został zbudowany i  przekazany do eksploatacji w ciągu tygodnia.

Dci przęseł wolnopodpartych: 33 m, ciągłych -skrajnych: 33m, -wewnętrznych: 39 m.