Bailey                Mabey                Inne                MS-54                MS 22-80                DMS-65    

    MABEY


            Firma Mabey & Johnson Ltd. jest obecnie jedną z największych tego typu na świecie, zajmuje się zarówno projektowaniem, produkcją, wdrażaniem i budową mostów składanych. Około 90% produkcji jest eksportowana do 115 krajów na całym świecie. Chociaż firma zaczynała od powielania projektu Bailey'a to aktualnie w swojej ofercie ma wiele nowych systemów, które spełniają  ciągle zwiększające się wymagania stawiane wobec konstrukcji ze strony ich potencjalnych użytkowników.

Poniższy rysunek przedstawia historię rozwoju mostów składanych projektowanych, produkowanych i budowanych przez firmę Mabey & Johnson Ltd.


Historia rozwoju mostów składanych firmy Mabey & Johnson Ltd.

Super Bailey

            System Super Bailey został wprowadzony w 1967 roku ze względu na potrzeby zwiększonej nośności, by sprostać wymaganiom stawianym po wojnie konstrukcjom drogowym. Konstruktorom głównie zależało na poprawie wytrzymałości krat na ścinanie z 15 do 23 ton. Problem zmęczenia materiału (nie rozpatrywany w zasadzie w pierwszej generacji mostu Bailey'a), w tym wypadku został już uwzględniony i w rezultacie poprawiono newralgiczne miejsca. Zastosowano m.in. system trwałego pomostu, skonstruowanego ze stali, z mocniejszymi poprzecznicami co pozwoliło na stosowanie tylko dwóch, a nie jak poprzednio, aż czterech, belek poprzecznych na jeden moduł.

Mabey Universal

            Mabey Universal został wprowadzony w 1974 roku. Ten most o dużej wytrzymałości początkowo został zaprojektowany specjalnie do użytku w takich miejscach jak place budowy czy wycinki drzew, gdzie poruszały się pojazdy szczególnie ciężkie. Jednostkowe wagi poszczególnych elementów powodują, że system Mabey Universal musi być budowany z pomocą  ciężkich urządzeń i maszyn.
System ten jest stosowany na całym świecie, szczególnie do budowy długich przęseł i/lub mostów wielojezdniowych. Ponownie zostały polepszone cechy materiałowe z uwagi na zmęczenie materiału.


Most Mabey Universal zbudowany w Turcji specjalnie dla przetransportowania ciężkiego ładunku

Compact 100

        Compact 100 został wprowadzony w 1983. Ulepszona została sztywność konstrukcji za sprawą zmniejszenia luzów w połączeniach sworzniowych w całej strukturze. Most wzmocniono również poprzez zastosowanie jeszcze lepszej stali (grade 55 steel - 450MPa). Skorygowano ponownie stalowy pomost, pozwalając na dalsze zmniejszenie ilości poprzecznic w przedziale, z dwóch do tylko jednej, tym samym zmniejszając całkowitą masę konstrukcji.

Compact 200

            Mabey Compact 200 został wprowadzony w 1986 roku z wyższymi kratami płaskimi (panelami), by zapewnić zwiększenie modułów, umożliwiając w ten sposób zbudowanie pojedynczego przęsła w układzie 2/1 o rozpiętości ponad 60 m (200 feet). Inną korzyścią z wyższych paneli było to, że, z kolei większa poprzecznica pozwalała na skonstruowanie dwupasowej jezdni, jeśli tylko była wymagana.
Użycie MES - Metody Elementów Skończonych (FAE - Finite Analysis Element), połączonej z testami na dużą skalę zapoczątkowało także dalszy rozwój bardziej skutecznych i wydajnych pomostów. Jednocześnie, panel wysokiej wytrzymałości na ścinanie ("High Shear" panel), powodował zwiększenie nośności na ścinanie o 53%.


Konstrukcja z systemu Mabey Compact 200

Compact 200 Super

            Compact 200 Super został wprowadzony w 1992 roku z panelami, posiadającymi wzmocnione nakładki na pasach górnych i dolnych, które jeszcze bardziej powiększyły nośność konstrukcji na zginanie.
Compact 200 Super - idealna konstrukcja mostowa do użycia w sytuacjach wyjątkowych, była już uzywana na całym świecie.


Elementy składające się na jeden moduł mostu składanego typu Compact 200

Logistic Support Bridge (LSB)

Logistic Support Bridge (LSB) wykształcił się z konstrukcji Compact 200 Super, w odpowiedzi na wymagania ze strony użytku wojskowego. LSB łączy standardy z wyposażenia Compact 200 z szeregiem celowo zaprojektowanego wyposażenia specjalnego, takiego jak np. zespoły najazdowe.
Do podstawowych cech tego typu mostu należą:
 - zdolność przenoszenia obciążeń klasy MLC 80 (gąsienicowego) i MLC 110 (kołowego)
 - możliwość budowy w miejscach o nieumocnionym podłożu z uwagi na stosowanie podkładów i najazdów
 - rozpiętość przęsła do 61 m
 - szerokość jezdni 4,2 m
 - możliwość budowy mostu o nieograniczonej dł. z zastosowaniem podpór pośrednich stałych lub pływających
System jest poparty dokumentacją techniczną zawierającą sprawy bezpieczeństwa, niezawodności i studium utrzymania, oraz instrukcję montażu i podręcznik użytkownika.

Delta

System Delta w porównaniu do poprzednich projektów tej firmy jest nieco inny. Przede wszystkim różni się kształtem krat płaskich (paneli), oraz przeznaczeniem. Konstrukcja ta jest używana głównie przez cywilne jednostki budowy mostów do budowania z niej przepraw stałych o rozpiętości przęsła od 36 – 81 m, a jezdnia w zależności od potrzeb może mieć szerokość 4 m (1 pas ruchu), a nawet 15 m (4 pasy ruchu).


Schemat dźwigara konstrukcji Mabey Delta


Mabey Delta o rozpiętości 81 m i szerokości jezdni 7,35 m w Kanadzie


Przęsło długości 54 m i szerokości 15 m. San Bartolome Bridge, Filipiny

Konstrukcja typu Delta jest tak zaprojektowana aby jej montaż nie nastręczał dodatkowych trudności w związku z nowymi elementami i do nasuwania konstrukcji używa się tradycyjnego dzioba montażowego. W sposób znaczący ułatwia to montaż i nie zwiększa niepotrzebnie ilości różnorodnych części składowych, które dzięki temu mogą być, w miarę potrzeby, łatwo wymieniane.

Porównanie poszczególnych konstrukcji typu Mabey:

  

Most wojskowy firmy Mabey_____________________________________________________________________________________________ Animacja pokazowa budowy mostu Mabeya