Bailey                Mabey                Inne                MS-54                MS 22-80                DMS-65   

    MS-54

        Obiekty mostowe, wykonywane przy użyciu konstrukcji MS-54 mają za zadanie umożliwienie utrzymania ruchu drogowego w okresie specjalnym.
        Konstrukcja MS-54 może być używana zarówno do budowy obiektów tymczasowych w nowych miejscach przekroczenia przeszkód terenowych, jak również może być montowana na podporach istniejących w miejscach zniszczonych przęseł mostów stałych. Może być stosowana zarówno do budowy mostów i wiaduktów. Konstrukcja MS-54 przeznaczona jest do szybkiego montażu przez cywilne jednostki budowy mostów. Na odpowiednich warunkach może być używana do budowy i odbudowy obiektów zniszczonych przez klęski żywiołowe.
        Okres użytkowania jest w zasadzie ograniczony do czasu, w którym nastąpi budowa mostu trwałego lub likwidacja przeprawy. Założeniowo przyjęto, że okres ten będzie mieścił się w granicach od kilku miesięcy do kilku lat i obiekt w okresie użytkowania nie będzie wymagał zabiegów konserwacyjnych, poza okresowymi przeglądami i ewentualna wymianą mechanicznie zniszczonych elementów (ewenement stanowi słynny Most Syreny w Warszawie zbudowany w 1985 r. na czas remontu stałego Mostu Poniatowskiego, a zdemontowany dopiero po 15 latach eksploatacji!).

        Konstrukcja mostu jest kompletowana w zestawy umożliwiające budowę 108 m mostu, podzielona na 34 przedziały po 3,16 m każdy. Biorąc kilka zestawów (lub ich części) budować można mosty dłuższe lub krótsze. Mosty MS-54 buduje się również w systemie ciągłym. Z zestawu mostu MS-54 buduje się mosty dwukierunkowe pod obciążenie gąsienicowe 400kN lub jednokierunkowe pod obciążenie gąsienicowe 400-800 kN.
Jako układ podstawowy most MS-54 ma następujące cechy charakterystyczne:
 - obciążenie gąsienicowe 400kN dla mostu dwukierunkowego;
 - układ dźwigarów głównych dwuścienny jednopiętrowy: 2/1
 - rozpiętość przęseł l = 39,67 m

        Most MS-54 jest w zasadzie mostem dwukierunkowym. Jeśli zachodziłaby  konieczność przepuszczenia pojazdów gąsienicowych o ciężarze 400-800 kN (40-80 T) ewentualnie pojazdów kołowych o ogólnym ciężarze 300 kN (30 T), wówczas istnieje możliwość ich ruchu (bez zmiany układu i rozpiętości przęseł) w osi mostu (a więc wtedy most jest eksploatowany jako jednokierunkowy).
Należy wówczas tylko przestrzegać następujących zasad ruchu popjazdów po moście:
 - pojazdy gąsienicowe powinny zachowywać odstępy 50 m;
 - równocześnie na jednym przęśle mogą znajdować się maksymalnie dwa ciężkie pojazdy kołowe.

        Szerokość jezdni drogowej wynosi 2 x 3,0 m = 6,0 m oraz zawiera dwa pasma krawężnikowe o szerokości po 25 cm, które odzielają jezdnię od wewnętrznych krawędzi dźwigarów.
        Szerokość chodników dla pieszych wynosi po 75 cm po obydwóch stronach mostu na zewnątrz dźwigarów
Przekrój poprzeczny typowego mostu MS-54 (kliknij aby powiększyć):

Maksymalne rozpiętości teoretyczne:
 - w układzie wolnpodpartym 35,00 m;
 - w układzie dwuprzęsłowym bez wsporników 38,00 m;
 - w układzie trójprzęsłowym bez wsporników 45,00 m;
 - w układzie dwuprzęsłowym ze wspornikami i wieloprzęsłowym ze wspornikami 45,00 m.

Długość mostu teoretycznie nie jest ograniczona.
Ograniczenie dotyczy natomiast maksymalnej długości odcinka mostu podczas wspornikowego nasuwania zależnie od wielkości siły naciągowej pokonującej tarcie na łożyskach oraz dodatkowe opory spowodowane niedokładnością w poziomym ustawieniu łożysk. Ważny jest również aspekt odpowiedniego placu montażu, który powinien być tym dłuższy im dłuższe jest montowane przęsło.
Z tych względów długość jednego odcinka mostu przesuwana w jednym ciągu nie powinna przekraczać 300 m.
Mosty o długości większej powinny być montowane odcinkami z jednej lub z dwóch stron.

Liczba różnych elementów konstrukcji wynosi 29 sztuk:
 - 22 różne elementy przęseł w tym 3 rodzaje elementów łącznikowych
 - 3 różne elementy łożysk
 - 4 różne elementy montażowe

Ciężar własny konstrukcji przyjęty do obliczeń wytrzymałościowych wynosi 2,2 T/mb.
Rzeczywisty ciężar przeciętnie wynosi 2,15 T/mb, a zależy od wersji stosowanych elementów. Cięższe są tylko segmenty podporowe, których ciężar jednostkowy wynosi 2,90 T/mb.